01

Ömür Tayinleri

Aveskon kontrol ve mühendislik ekibinin ortak çalışmaları ile, ilgili hata mekanizmaları dikkate alınarak, ister ekipman bazında, ister ünite yada tesis bazında ömür tayini çalışmaları yürütülmektedir.Endüstriyel tesislerde, işletme ömrü boyunca maruz kalınan yükler (basınç, titreşim vb)  ve çalışma şartları (sıcaklık, korozif ortam vb) ekipmanlar üzerinde  yorulmaya ve hasar sebep olmaktadır. Tesis yada ekipman bazında risk değerlendirmeleri ile olası hata mekanizmaları incelenerek oluşturulan kontrol ve analizler ile ömür hesapları yapılmakta ve raporlanmaktadır. 

Ömür tayinleri ağırlıklı olarak güç santrallerinde atık ısı kazanları, buhar hatları, yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışan statik ekipmanlar için uygulanmaktadır. Dikkate alınması gereken hata mekanizmaları ;

  • Termal Yorulma
  • Termo Mekanik Yorulma
  • Aşınma ve Korozyon
  • Sürünme
  • Termal Yaşlanma

01
01
01
01
İçerenköy Mahallesi Çetinkaya Sokak Prestij Plaza No:28 Kat: 2 Ataşehir/İSTANBUL
Telefon : +90 216 999 79 49
Fax : +90 216 345 02 66