01

Güvenilirlik Merkezli Bakım - RCM

Güvenilirlik Merkezli Bakım-RCM yaklaşımında demirbaşın kendi operasyon sistemi içerisinde değerlendirilmesi çok önemli bir konudur. RCM’nin birincil hedefi, ekipman işlevinden çok, içerisinde bulunduğu sistemin işlevini korumaktır.Güvenilirlik Merkezli Bakım ekipmanın işlevselliği, arıza modları, etki analizleri ve arıza sonuçlarının değerlendirilmesi ile gerekli bakım işlemlerinin ve bu işlemlerin yapılması gereken zaman aralıklarının belirlendiği kalite ve bakım sistemidir. Bu sistemde yedi temel soruya yanıt aranmaktadır;

  1. Demirbaşın kendi operasyon sistemi içinde işlevleri ve bu işlevleri ile ilgili performans standartları nedir ? 
  2. İşlevlerini yerine getirirken hangi yolların kullanımında hata verirler ?
  3. Her işlevsel arızaya ne neden olur ? 
  4. Her arıza oluştuğunda ne olur ? 
  5. Her bir arıza, ne açıdan sorun oluşturur ve ne gibi sonuçlar doğurur ? 
  6. Her bir arızayı tahmin etmek ve önlemek için ne yapılabilir ? 
  7. Eğer uygun bir proaktif bakım işlemi bulunamazsa ne yapılması gereklidir ?
01
01
01
01
İçerenköy Mahallesi Çetinkaya Sokak Prestij Plaza No:28 Kat: 2 Ataşehir/İSTANBUL
Telefon : +90 216 999 79 49
Fax : +90 216 345 02 66