01

Elektrik Sistem Kontrolleri & Bakımları

Elektrik ile çalışan ekipman ve teçhizatlarda alınmayan emniyet tedbirleri sonucu kaçak akım ve gerilimler can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.Elektrik tesisat ve sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve aksaklıkların zamanında tespit edilebilmesi için elektrik ile çalışan ekipmanların ve tesisatların periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalıdır.Aveskon kontrol ekibimiz bünyesindeki Elektrik Mühendislerimiz ile bu kapsamda periyodik kontroller gerçekleştirmekte ve uygunsuz bir durumda gerekli düzeltici faaliyetlerimiz ile sorunlar giderilmektedir.


Elektrik Ekipman ve Tesisat Kontrollerimiz ;

  • Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolleri
  • Topraklama Ölçümleri
  • Paratoner Tesisat Ölçümleri
  • Katodik Koruma Ölçümleri
  • Elektrik Panosu Termal Kamera Ölçümleri
  • Kaçak Akım Röle Kontrolleri

01
01
01
01
İçerenköy Mahallesi Çetinkaya Sokak Prestij Plaza No:28 Kat: 2 Ataşehir/İSTANBUL
Telefon : +90 216 999 79 49
Fax : +90 216 345 02 66