01

AVESKON olarak, kalite yönetim sisteminin gereği olan;

 • Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek,
 • Yasal ve prosedürel kalite kurallarına uygun bir altyapı oluşturmak ve bu sistemi sürekli iyileştirmek,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile birlikte , kalite hedefleri belirlenerek süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
 • Müşterilerin beklentilerini karşılayacak bir kalite standardı yakalamak ve  %100 müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Süreçlerimizin iç denetim ile gözden geçirilmesi ile, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlemek, 
 • Sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlayacak şekilde kalite hedefleri ve performans
  parametreleri tespit etmek, izlemek ve değerlendirmek,
 • Risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, gelişen teknoloji ile müşterilerimize hizmet sunmak,
 • Sürekli eğitim sistemi ile personelin farkındalığını ve bilgi birikimini üst düzeyde tutmak , çalışanların motivasyonunu arttırmak ve böylelikle müşterilerimize en iyi hizmeti vermek ,
 • Kalite yönetimi prosesine tüm çalışanların katılımı ve ekip çalışmasının güçlendirilmesi desteklemek,
 • Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata ve diğer uygulanabilir şartlara  uyumunu sağlamak,
 • Tüm personelin kalite yönetim sistemini benimsemesini ve desteklemesini sağlamak,
 • Her iş alanında kalite standartları ve prosedürleri oluşturmak.

Kalite Yönetim  politikamızdır.

Genel Müdür
Önder DEMİRCAN
                                

İçerenköy Mahallesi Çetinkaya Sokak Prestij Plaza No:28 Kat: 2 Ataşehir/İSTANBUL
Telefon : +90 216 999 79 49
Fax : +90 216 345 02 66