01
01
DETAY

Çukurova Kimya RBI Sistem Kurulum Çalışmaları

Çukurova Kimya Manisa tesislerinde Seveso direktifi kapsamında RBI  "Risk Based Inspection - Risk Tabanlı Kontrol" sistem kurulum çalışmaları başarı ile tamamlanmıştır.

01
DETAY

Betek Boya Depolama Tankı Mühendislik Çalışmaları

Betek Boya Gebze tesisleri için kimyasal Depolama Tankı API 650 standardına uygun olarak mühendislik çalışmaları ve teknik şartname hazırlanması çalışmaları başarı ile tamamlanmıştır.

01
DETAY

Clariant Kompresör Dairesi 3D Modelleme

Clariant Gebze Fabrikasında yer alan yardımcı tesisler mevcut kompresör dairesi mühendislik ekibimiz tarafından modellenerek, yeni yerleşim için detay mühendislik çalışmaları yapılmıştır.

01
DETAY

Linde Posco Hidrojen Tesis Revizyon Çalışmaları

Linde Gaz Posco tesisleri içinde yer alan hidrojen üniteleri içerisinde yer alan boru hattı revizyonları ve revizyon sonrası testleri yapılmıştır.

01
DETAY

Ataş Rafinerisi Katık Tankı Re-validasyon Çalışmaları

BP Ataş Rafinerisin de ki katık sistemine ait basınçlı kapların mevcut durum kontrolleri,as built projelendirme ve mekanik hesapları yapılarak tersine mühendislik yapılmıştır.

01
DETAY

Betek Boya Basınç Vakum Ventili Bakımları

Betek Boya firması solvent tanklarına ait basınç vakum ventillerine periyodik kontrol/bakım faaliyetleri çerçevesinde bakım uygulanmıştır.

İçerenköy Mahallesi Çetinkaya Sokak Prestij Plaza No:28 Kat: 2 Ataşehir/İSTANBUL
Telefon : +90 216 999 79 49
Fax : +90 216 345 02 66